Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Lekker Anders Dag*1 verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u heeft aangegeven mee te willen doen met Lekker Anders Dag en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier/meedoen-formulier hebt verstrekt.
Lekker Anders Dag kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • De school van (uw) kind(eren)
 • De groep waarin (uw) kind(eren) op school zitten De verjaardag van u en (uw) kind(eren)

Waarom Lekker Anders Dag de gegevens nodig heeft

Lekker Anders Dag verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk te kunnen benaderen in het kader van Lekker Anders Dag of om (telefonisch) contact met u op te kunnen nemen. Uw gegevens worden uitsluitend voor het Lekker Anders Dag Secretariaat gebruikt, denk daarbij aan:

 • Het registreren van aanmeldingen
 • Contact over de laatste ontwikkelingen
  – Zoals bijvoorbeeld over het ophalen van de Lekker Anders Dag Doos
 • Tevredenheidsonderzoek

Hoe lang Lekker Anders Dag de gegevens bewaart

Lekker Anders Dag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard nadat u heeft aangegeven niet meer mee te doen met Lekker Anders Dag.

Delen met anderen

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Hooguit wordt uw naam met de contactpersoon van uw school, zodat hij/zij bijvoorbeeld kan checken wie zich al heeft aangemeld en de Lekker Anders Dag Doos heeft opgehaald.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Lekker Anders dag worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek – en klikgedrag op de website. Lekker Anders Dag gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lekkerandersdag.nl. Het secretariaat van Lekker Anders Dag zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Lekker Anders Dag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde verwijzing tegen te gaan. De website van Lekker Anders Dag maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lekker Anders Dag verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met het secretariaat van Lekker Anders Dag via info@lekkerandersdag.nl. Lekkerandersdag.nl is een website van Ubachs Full Contact Communications BV. Ubachs Full Contact Communications BV is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres/Postadres: Berg en Dalseweg 7, 6521 JA Nijmegen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 09147306
Telefoon: 024-3826655
E-mailadres: info@ubachsfullcontact.nl

*1: Lekker Anders Dag is een initiatief van Ubachs Full Contact Communications BV, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09147306